آرشیو برچسب: استمشخصات

جمعه ها اختصاص دارد به قلم های نمادین ، به عنوان اولین قلم نمادینی که در وبسایت قلم نت میگذاریم قلم Bodoni Ornaments ITC را برگزیده ایم . این قلم بیش از ...
ادامه مطلب ۱۰ اسفند , ۱۳۹۷